Architectural Lighting Design

Lighting design เป็นศาสตร์ของการออกแบบแขนงหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม ทำให้พื้นที่นั้นเกิดมิติความสวยงามตามนิยามของนักออกแบบ และแสงสว่างยังให้ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ไม่ว่าคุณจะเป็นสถาปนิก นักออกแบบภายใน หรือเจ้าของบ้าน เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้แสงสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณที่สุด การออกแบบแสงโดย lighting designer ของเราจะเป็นไปตามคอนเซ็ปที่คุณต้องการ ตั้งแต่การคำนึงถึงฟังค์ชั่นการใช้งาน ความสวยงาม หรือการประหยัดพลังงาน

ขั้นตอนการทำงาน Architectural Lighting Design

01 Project Brief : What customer need?
Project Brief : What customer need?
Next
02 Concept : Summary what customer need
Concept : Summary what customer need
Next
03 Mood & Tone : Select Concept
Mood & Tone : Select Concept
04 Lighting Layout & Presentation : Make a lighting plan
Lighting Layout & Presentation : Make a lighting plan
Next
05 Lighting Specification : Select Lighting and fixture
Lighting Specification : Select Lighting and fixture
Next
06 Mock Up : Test and make decision
Mock Up : Test and make decision