Stretch Ceiling Printed การสร้างสรรค์งานฝ้า ที่มีมากกว่าการเล่นระดับ

Stretch Ceiling Printed การสร้างสรรค์งานฝ้า ที่มีมากกว่าการเล่นระดับ

เมื่อเราแหงนมองบนฝ้าเพดานจะเห็นการเล่นระดับฝ้า และมีการออกแบบหลายๆลักษณะ  แต่ปัจจุบันงานฝ้าไม่ใช่แค่แต่เพียงการเล่นระดับ และเราคงคิดกันไม่ถึงว่างานฝ้าจะสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมากมาย ล่าสุดงานฝ้า ได้พัฒนาไปจนถึงการสร้างลวดลายและให้แสงสว่างจนสมจริง เรียกว่าสั่งได้ตามจินตนการกันเลย ด้วยระดับอุณหภูมิสีตั้งแต่ 3000 เควิล 4000 เควิล 5000 เควิล 6500 เควิล จนถึง 9000 เควิล ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบ ประกอบกับการสร้างสรรค์ด้วยการใส่ภาพเสมือนจริงหรืองานกราฟฟิคที่MatchไปกับTheme หรือ Conceptนั้นๆ ที่ต้องการลงไป ด้วยเทคโนโลยีของการพิมพ์ที่ถูกพัฒนาควบคู่กันไปทำให้งาน  Stretch Ceiling  Printed มีความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงสามารถดัดโค้งตามรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต ต่างๆ เป็นต้น และวัสดุต่างๆของ Stretch Ceiling  ก็ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย เช่น คุณสมบัติกันลามไฟ และไม่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนทำให้สามารถสร้างสรรค์งานได้ตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ ออฟฟิศ โชวร์รูม โรงแรม ร้านอาหารหรือ แม้กระทั่งที่พักอาศัยทั่วไปทำให้ งาน Stretch Ceiling Printed  จึงเป็นงานออกแบบที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน  " rows="30" required>

เมื่อเราแหงนมองบนฝ้าเพดานจะเห็นการเล่นระดับฝ้า และมีการออกแบบหลายๆลักษณะ  แต่ปัจจุบันงานฝ้าไม่ใช่แค่แต่เพียงการเล่นระดับ และเราคงคิดกันไม่ถึงว่างานฝ้าจะสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมากมาย ล่าสุดงานฝ้า ได้พัฒนาไปจนถึงการสร้างลวดลายและให้แสงสว่างจนสมจริง เรียกว่าสั่งได้ตามจินตนการกันเลย ด้วยระดับอุณหภูมิสีตั้งแต่ 3000 เควิล 4000 เควิล 5000 เควิล 6500 เควิล จนถึง 9000 เควิล ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบ ประกอบกับการสร้างสรรค์ด้วยการใส่ภาพเสมือนจริงหรืองานกราฟฟิคที่MatchไปกับTheme หรือ Conceptนั้นๆ ที่ต้องการลงไป ด้วยเทคโนโลยีของการพิมพ์ที่ถูกพัฒนาควบคู่กันไปทำให้งาน  Stretch Ceiling  Printed มีความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงสามารถดัดโค้งตามรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต ต่างๆ เป็นต้น และวัสดุต่างๆของ Stretch Ceiling  ก็ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย เช่น คุณสมบัติกันลามไฟ และไม่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนทำให้สามารถสร้างสรรค์งานได้ตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ ออฟฟิศ โชวร์รูม โรงแรม ร้านอาหารหรือ แม้กระทั่งที่พักอาศัยทั่วไปทำให้ งาน Stretch Ceiling Printed  จึงเป็นงานออกแบบที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน  

Stretch Ceiling Printed การสร้างสรรค์งานฝ้า ที่มีมากกว่าการเล่นระดับ