การเลือกมุมองศาของแสงจากหลอดไฟ LED (Beam Angle)

เวลาคุณเดินเลือกซื้อหลอดไฟ เคยสังเกตเห็นตัวเลของศาของแสงที่ข้างกล่องไหม?


องศาของแสงนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า อุณหภูมิของแสง (color temperature) 

องศาของแสง หรือ beam angle อธิบายง่ายๆคือความกว้างของแสงที่ถูกฉายออกมาจากหลอดไฟนั่นเอง โดยใช้หน่วยองศาเพื่อบอกมุมความกว้างของแสง โดยเราสามารถแบ่งมุมองศาของแสงออกมาง่ายๆเป็นสามช่วง คือ แสงแคบ แสงกลาง และแสงกว้าง 


องศาแสงแคบ (narrow beam): หลอด GE MR16 เป็นตัวอย่างของหลอดไฟที่มีมุมองศาแคบให้เลือกทั้ง 15 และ 25 องศา มุมองศาช่วงนี้ มักถูกนำไปใช้เพื่อสร้าง accent lighting หรือไฟส่องเน้น โดยที่มุมอย่าง 15 องศามักใช้ส่องเน้นวัตถุให้ชัดเจนขึ้น และมุม 25 องศาทำหน้าที่เน้นวัตถุเช่นเดียวกัน แต่ยังมีความนวลตาไม่ดูเปนเส้น ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความชอบด้วย 

องศาแสงกลาง (medium beam): องศาแสงกลางจะมีตัวเลขเริ่มที่ 35 องศา จะให้แสงกว้างรอบตัว ใช้เพื่อการส่องสว่างทั่วไปหรือที่เรียกกันว่า general lighting 

องศาแสงกว้าง (wide beam): องศากว้างจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 60 องศาอาจใช้เพื่อส่องเข้าผนัง เพื่อให้ได้แสงที่พื้นสว่างทั่วเท่ากันหมด

การเลือกใช้องศาของแสงนั้นไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และการใช้งานเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่นการใช้ accent lighting เพื่อส่องภาพแขวนผนัง ถ้าไม่ได้คำนึงถึงขนาดของภาพ อาจจะมองว่าควรใช้องศาแสงแคบ ซึ่งอันที่จริงแล้วเราจะต้องประเมินจากขนาดของภาพด้วย โดยอาจจะใช้มุมองศาแสงที่กว้างขึ้นสำหรับภาพที่มีขนาดใหญ่