การเลือกมุมองศาของแสงจากหลอดไฟ LED (Beam Angle)

การเลือกมุมองศาของแสงจากหลอดไฟ LED (Beam Angle)

เวลาคุณเดินเลือกซื้อหลอดไฟ เคยสังเกตเห็นตัวเลของศาของแสงที่ข้างกล่องไหม?องศาของแสงนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า อุณหภูมิของแสง (color temperature) องศาของแสง หรือ beam angle อธิบายง่ายๆคือความกว้างของแสงที่ถูกฉายออกมาจากหลอดไฟนั่นเอง โดยใช้หน่วยองศาเพื่อบอกมุมความกว้างของแสง โดยเราสามารถแบ่งมุมองศาของแสงออกมาง่ายๆเป็นสามช่วง คือ แสงแคบ แสงกลาง และแสงกว้าง องศาแสงแคบ (narrow beam): หลอด GE MR16 เป็นตัวอย่างขอ...

การเลือกใช้อุณหภูมิแสงของหลอดไฟ (Color Temperature)

การเลือกใช้อุณหภูมิแสงของหลอดไฟ (Color Temperature...

อุณหภูมิสี (color temperature) คือค่าอุณหภูมิของแสงที่ปรากฏจากหลอดไฟ โดยใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า kelvin หรือตัวอักษรย่อ K นั่นเอง  อุณหภูมิสีนั้น มีผลต่อภาพลักษณ์และอารมณ์ของพื้นที่เป็นอย่างมาก เราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกอุณหภูมิสีที่เหมาะสมกับบรรยากาศที่เราจะนำเสนอในพื้นที่นั้นๆ ค่า K เมื่อตัวเลขสูง หมายความว่าไฟนั้นจะมีสีที่เย็น มีโทนสีขาวไปจนถึงฟ้า แต่ถ้าค่า K มีตัวเลขต่ำลง ไฟนั้นจะมีสีที่อุ่น ให้โทนสีเหลืองไปจนถ...