APV-8-12

280฿

Manufacturer: Mean Well

Mean Well คือผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายไฟหรือพาวเวอร์ซัพพลาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 และได้มารฐาน ISO 9002 เมื่อปี 2537