CONCEPT

Lighting Concept : สร้างบรรยากาศให้ร้านมี 2 บุคลิค โดยกลางวันเป็น ฟาสต์ฟู้ด ต้องให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า พอตกเย็นสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้สอดคล้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

MOOD & TONE

ตอนกลางวันใช้อุณหภูมิที่ระดับ 4000K เพื่อให้แสงใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่ขาวจนเกินไป และไม่เหลืองเหมือนร้านขายไก่ทอดทั่วไป มีมุมทีใช้แสงวอมบ้างเล็กน้อย ส่วนตอนเย็น สามารถปรับเป็นแสงวอมไวท์ที่ระดับ 1900K โดยให้แสงที่ค่อนข้างเหลืองไปทางส้ม เพื่อเน้นให้เป็นบรรยากาศกึ่งผับบาร์ ตลอดจนสามารถหรี่แสงได้ตามระดับที่ลูกค้าต้องการ เพื่อรองรับกับทุกกิจกรรมของลูกค้า

product related