CONCEPT

เน้นบรรยากาศ ย้อนยุค สู่วิถึชุมชนริมน้ำ ให้แสงเฉพาะจุดที่ต้องการ แต่ไม่เน้นองศาแคบ หรือ ให้ความรู้สึกของลำแสงทีพุ่งออกมาจากจุดกำเนิดแสง พร้อมกับการนำวัสดุที่ใช้แทนโคมไฟในสมัยก่อนเป็นองค์ประกอบของการจัดแสงและลำเลียงแสงให้ตกกระทบกับวัตถุ

MOOD & TONE

เน้นอุณหภูมิสีที่ระดับ 3000K เพียงโทนเดียว และใช้ระดับความต่างของกำลังวัตต์ต่อหลอด เพื่อให้มีมิติของแสง และสะท้อนวิถีชีวิตริมน้ำ สงบ อบอุ่น เรียบง่าย

product related