CONCEPT

Shining the light แสงที่ส่องออกมาจากบ้าน ท่ามกลางความมืดในสวน ภายในเน้นแสงที่ค่อนข้างสว่าง โดยเฉพาะส่วนของฝ้าเพดานสูง จะวางโคมแบบส่องขึ้น (Up light) ให้แสงสะท้อนลงมายังพื้นที่ใช้งาน ทำให้ลดแสงแยงตา

MOOD & TONE

ใช้แสงวอมไวท์ ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เน้นให้แสงเข้ากับธรรมชาติโดยรอบ

product related